poniedziałek, 4 stycznia 2016

Nowości w prawie pracy dla rodziców

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopów związanych z opieką nad dzieckiem.


Od nowego roku urlop rodzicielski możemy wykorzystać np. na adaptację dziecka w przedszkolu. Z dwóch dni wolnego "na dziecko" skorzystamy także na godziny, a tata ma 2 lata, by udać się na urlop ojcowski. To tylko niektóre niusy. 


Co dokładnie zmienia nowelizacja Kodeksu pracy?

zasady i system urlopów związanych z narodzinami dziecka 

Do tej pory urlop związany z narodzinami dziecka składał się z trzech: podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego. Taki misz masz, pozostałości po zmieniających się z roku na rok przepisach.
Od nowego roku obowiązują dwa rodzaje urlopów związanych z narodzinami dziecka: 
- urlop macierzyński, podstawowy (20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, od 31 do 37 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci)
- urlop rodzicielski ( do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 34 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie)
Co ważne, nie zmieni się łączna długość płatnych urlopów związanych z narodzinami dziecka.
możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego w terminie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat
Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Można go wykorzystać jednorazowo albo w nie więcej niż 4 częściach i nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

W przypadku korzystania z urlopu w częściach, części te również będą musiały przypadać bezpośrednio jedna po drugiej. Nowe przepisy wprowadzają jednak możliwość udzielenia maksymalnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w terminie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu. Rodzice decydują czy i kiedy chcą skorzystać z przywileju. Mogę ten czas wykorzystać na okres adaptacji dziecka do przedszkola, rozpoczęcia przez nie szkoły, czy inny dowolny okres. Liczba części udzielonego w taki sposób urlopu rodzicielskiego będzie jednak pomniejszała liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. 
urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 2 roku życia

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi nadal do dwóch tygodni, jednak pracownik, który został tatą będzie ma więcej czasu na jego wykorzystanie, bo aż do ukończenia przez swoje dziecko 24 miesiąca życia. Ma również możliwość podzielenia urlopu na 2 części i skorzystania z każdej z nich w wybranym przez siebie momencie.

2 dni w roku "na dziecko" także w godzinach

Rodzic uprawniony do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 sami zdecyduje, czy chce wykorzystać to zwolnienie w dniach (2 dni) czy godzinach (16 godzin). Sposób skorzystania z takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym trzeba określić w pierwszym wniosku o jego udzielenie złożonym w danym roku, tzn wnosząc o udzielenie takiego zwolnienia w godzinach w pierwszym wniosku (np. 6 godzin), pracownik będzie mógł do końca danego roku wnioskować o udzielenie zwolnienia wyłącznie w wymiarze godzinowym (pozostałych 10 godzin).

proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy
Przebywanie na urlopie rodzicielskim i łączenie go z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu nadal jest możliwe. Wymiar urlopu rodzicielskiego zostanie jednak wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie łączenia korzystania z tego urlopu (lub jego części) z pracą, maksymalnie do 64 tygodni lub do 68 tygodni (w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego udzielonego na dwoje lub więcej dzieci urodzonych przy jednym porodzie).

tata na etacie, mama ma działalność - mogą wymienić się uprawnieniami 

Jeśli mama dziecka jest ubezpieczona z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i będzie pobierać zasiłek macierzyński przez okres 20 tygodni, czyli przez okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, to tata dziecka będący pracownikiem będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego na to dziecko.


Inne zmiany od nowego roku:
  • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie, za zgodą pracodawcy,
  • poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dzielenia się uprawnieniem do urlopów i zasiłków o najbliższych członków rodziny w sytuacji śmierci  mamy dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy mama dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • wydłużenie do 21 dni terminu na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego albo ich części.
Osoby, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów korzystają z urlopów udzielonych na „starych zasadach” powinny zapoznać się regulacjami okresu przejściowego.


Mój APEL do społeczeństwa:

Tatusiowie, bierzcie urlopy ojcowskie, bo nadal mało Was z nich korzysta!

Mamusie, korzystajcie z możliwości obniżenia etatu po powrocie z urlopu rodzicielskiego, to chroni wasze zatrudnienie przez rok!

Jakkolwiek Prawo-pracy-w-praktyce jest jednym z moich kotów (stary co prawda, zakurzony, niegłaskany dawno, ale zawsze), to Kodeksu pracy nie mam zamiaru pisać na nowo, więc przy opracowywaniu powyższego posta posiłkowałam się materiałem ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jakby ktoś chciał całą ustawę, znajdziecie ją TU

Jeśli macie pytania, bardzo proszę pod postem, chętnie podyskutuję/rozwinę któryś z powyższych tematów.

Źródło: http://www.rodzicielski.gov.pl/aktualnosci

1 komentarz :

  1. Fajnie, że o tym piszesz, bo jakoś umknęła mi ta zmiana. :-)

    OdpowiedzUsuń